Estat d'alerta per sequera hidrològica


El passat divendres, 18 de novembre, el Comitè Permanent de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua va declarar l'estat d'alerta per sequera hidrològica.
 
Aquest fet comporta una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum de l'aigua que cal tenir en compte, entre les quals destaquem:
 
- Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia.
 
- El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se en horari de 20 a 8 hores i s'ha de realitzar, com a màxim, dos dies a la setmana.
 
- Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
 
- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviment, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua.
 
- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
 
- La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada (consultar casos específics).
 
- La neteja de qualsevol tipus de vehicle que limitada (consultar casos específics).
 
- L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals.
 
Consulta aquestes i altres limitacions del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) a https://sequera.gencat.cat/ca/inici

 
poster sequera restriccions alerta