Projectes en informació pública

Aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro

En data 24/10/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'anunci d'aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro presentat en data 16 de setembre de 2022 (RE6558/2022).

El termini d'informació pública comença el dia 25/10/2022 i finalitza el 07/12/2022.

Podeu accedir al Text refós del projecte esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

Text Refos Projecte E117.5 11-2021