caenfrdeitptrues

SITUACIÓ DE LA INFLUENÇA AVIÀRIA D'ALTA PATOGENICITAT A CATALUNYA

La influença aviària (IAAP), més coneguda com la Grip Aviar, és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi, i aviram en general, causada per un virus del gènere Influenzavirus, tipus A, i caracteritzada per signes que van des d'una lleugera disminució del nombre d'ous, diarrea verdosa, cianosi i edema del cap, de la cresta i de la barba , fins a una infecció fulminant que afecta el sistema nerviós central.

En granges avícoles habitualment produeix una mortalitat del 90% dels animals en 4 dies.

És una malaltia de declaració obligatòria segons l'Oficina Internacional d'Epizoòties (OIE).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya té un PROGRAMA DE PREVENCIÓ en el que s'hi inclouen les mesures establertes en l'ambit europeu, estatal i català, per tal d'evitar el contagi de la malaltia de les aus salvatges a aus de corral.

A Catalunya s'han delimitat uns municipis compresos dins de les zones de risc de d'introducció de la influença aviària i uns altres dins de zones d'especial vigilància degut a la presència d'aus migratòries que abandonen les zones on han passat la primavera i l'estiu per anar a zones més càlides per a passar l'hivern.

Santa Cristina d'Aro no està inclosa en cap d'aquestes zones.

Tot i això, d'acord amb el que disposa el DARP, i per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2020, vist que els darrers mesos s'han anat declarant diversos focus d'IAAP en països relativament propers com Alemanya, Holanda, Regne Unit, Irlanda o Dinamarca, va acordar posar a disposició de particulars que es dediquin a la cria o manteniment d'aus per a l'autoconsum d'aus de corral aquesta informació tot recordant-los la obligacio de comunicar al DARP aquesta activitat i també la importància i l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Consulteu la NOTA INFORMATIVA del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Rural

aus de corral

Twitter

Facebook Ajuntament