EUSEBI VICENS SAGUÉ (1910 - 1941), UN DEPORTAT DE SANTA CRISTINA D'ARO ALS CAMPS NAZIS

Eusebi Vicens Sagué (1910 – 1941) patí la deportació als camps nazis i hi va ser assassinat. És l’única persona de Santa Cristina d’Aro de la que tenim constància de la seva deportació. Per aquest motiu, sempre ha estat motiu del nostre interès i de l’interès de diferents investigadors.

Montserrat Roig ja havia publicat el nom d'Eusebi Vicens Sagué dins la seva obra Els catalans nazis (1977). L'incloïa entre els deportats de Castell d'Aro, perquè és on havia nascut. Tanmateix, com a testimoni o contacte, esmentava una familiar del deportat amb residència a Santa Cristina d'Aro, i això va suscitar el nostre interès.

El gener de 2006, el llistat de víctimes guixolenques va ser objecte d'un estudi que es va publicar al número 6 de El Trenta-Nou, el butlletí del Grup de Recerca de l'època Franquista (GREF) format per joves historiadors locals a l'entorn de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

En aquest número, dedicat als camps de concentració, l'article de Marc Auladell, "De Sant Feliu i la vall d'Aro als camps de la mort. Guixolencs víctimes de la barbàrie nazi" revisava moltes de les dades errònies dels primers llistats de deportats, en completava d'altres i n'aportava moltes d'inèdites, a més de recuperar -per primera vegada- les fotografies del perfil d'ells.

Poc després, el mateix any 2006, els historiadors Benito Bermejo i Sandra Checa van revisar exhaustivament la relació de víctimes i en van oferir una nova llista ampliada al conjunt de l'Estat espanyol, a Libro Memoria. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945).

Tot plegat va aplanar el camí per tal que a finals de l'any 2015, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l'Arxiu Municipal, pogués emprendre una recerca més aprofundida sobre Eusebi Vicens, el deportat que, efectivament, havia nascut a Castell d'Aro, però que ara ja sabíem que havia residit a Santa Cristina d'Aro uns anys abans de marxar a l'exili i ésser agafat presoner pels nazis.

Aquesta recerca l'Ajuntament l'encarregà a l'historiador local Albert Gamundi. Amb la investigació feta, l'Ajuntament va poder retre un homenatge a Eusebi Vicens l'octubre de 2016 -coincidint amb el Dia Nacional de les Víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme i amb el 75è aniversari de la mort d'aquest deportat- i posà una placa commemorativa a Can Ballester (barri de Salom), lloc on havia viscut fent de masover, junt a la seva família.

L'any 2018 el Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va sol·licitar al Memorial Democràtic la fabricació d'una stolperstein o llamborda memorial -les fa l'artista alemany Gunter Demnig. Finalment, la llamborda es va poder col·locar a la via pública el 27 de gener de 2024 en el marc d'un segon acte commemoratiu i de desgreuge envers Eusebi Vicens. 

1 RetratEl matrimoni Eusebi Vicens i Joaquima Viñolas (ca. 1930) (Procedència / Cessió de: família Vicens-Viñolas)

Biografia d’Eusebi Vicens Sagué

Eusebi Vicens Sagué va néixer a Castell d'Aro l' 11/04/1910 i residí al municipi de Santa Cristina d'Aro entre 1934 i 1939. Fill d’Esteve i Àngela, era masover de Can Ballester junt amb la seva dona, Joaquima Viñolas Cortada.

2 Can BallesterCan Ballester, al barri de Salom -ara carrer Pedrells, 22.

Era pare de tres fills: Carme, Àngela i Pere Vicens Viñolas. Pertanyia a la lleva de 1930 i fou allistat al municipi de Castell d’Aro[1]. Per aquest motiu, quan el jutge de Responsabilitats Polítiques demanà els seus antecedents i béns, el 10 d’abril de 1939, ho va fer a l’ajuntament de Castell d’Aro –lloc on havia nascut i s’havia allistat. El 23 de juliol de 1941, d’altra banda, demanà el seu paradero exacto[2].. Durant la Guerra Civil fou milicià també del mateix poble[3]. Al final de la Guerra Civil, s’exilià a França.

Eusebi Vicens probablement fou internat en un camp de concentració a França, d'on fou tret per formar part d’una Companyia de Treballadors Estrangers[4]. Pensem que va estar fent treballs de construcció de la línia Maginot a la rereguarda. També recolzem aquesta hipòtesi pel fet que fou capturat a Saint Dié, entre els dies 20 i 26 de Juny de 1940[5].

3 Mapa batalla de França

Llavors fou traslladat a l'Stalag V-D d'Estrasburg, un camp de concentració per a presoners de guerra, d'on rebé el número de presoner núm. 2622.

L'onze de desembre de 1940 sortí des d’Estasburg cap a Mauthausen en un comboi juntament amb 846 republicans, dels quals 449 van morir durant el trajecte[6]. Dos dies més tard, el tretze de desembre, va arribar al camp d'extermini, on rebé el número de presoner 5.345 i la classificació de rotspanier (voluntari roig de la guerra civil espanyola)[7]. Desgraciadament no sabem si portava triangle blau, que indicava presoner de guerra, amb la “S” que marcava que era espanyol, o si per contra portava un triangle vermell al ser considerat un pres polític.

4 El camp de Mauthausen actualmentEl camp de Mauthausen, actualment (Autor: Sebastian Indra-MSZ, CC BY-NC 2.0).

5 Plànol del camp de Mauthausen 2Plànol del camp de Mauthausen (Font: Mariano Constante, 2000)

La seva estada en el camp de Mauthausen fou curta, dos mesos i quatre dies, doncs el 17 de febrer de 1941 el traslladaren al Kommando de treball de Gusen amb el número de presoner 10725[8].

6 Mauthausen i els seus kommandosMauthausen i els seus kommandos

Eusebi va ser declarat "no apte" per al treball el 21 d'agost del 1941 pels metges del règim nazi. Set dies més tard, durant la nit del dia 21[9] fou traslladat a Hartheim, abans de la mitjanit, en autobusos del programa Aktion 14F13, que el recollia sota el codi secret de K.L. Dachau. Aquest programa, del que també n’hi havia una versió enfocada per a la població civil discapacitada, tenia per objectiu netejar els camps de concentració de presoners no aptes per al treball ja que eren considerats com una càrrega econòmica per al Reich.

7 Expedient de trasllat Gusen HartheimFull de l’expedient de trasllats de Gusen a Hartheim

L’autobús que portà a Eusebi cap a Hartheim estava compost per presoners d’origen polonès i espanyol, els quals van ser triats per les autoritats de Gusen.

Segons les informacions que ofereix la web del Memorial de Hartheim, l’Eusebi va morir a les poques hores d'arribar[10]. Per tant, relacionant aquestes dades amb la cronologia, es pot emmarcar el seu assassinat dins la primera fase del programa de neteja eugenèsica mitjançant les cambres de gas.

En el registre, la causa de la seva mort i la data foren manipulades pels nazis. Es tractava d'un mètode que feien servir per sabotejar les possibles investigacions sobre el difunt. D'aquesta manera la data de la mort real (22 d'agost) no es corresponia amb la que apareixia a les llistes de Mauthausen (22 de setembre). Així es pretenia evitar que s'establissin relacions entre els camps de concentració i els exterminis de presoners.

Pel que fa a la situació de la seva dona a Espanya, Joaquima Viñolas Cortada, se sap que només va rebre dues cartes des de França[11]. És possible que Eusebi escrivís a casa seva des dels camps de concentració, ja que els nazis permetien als presoners enviar una postal o una carta regularment des del camp. Amb tot, la correspondència es trobava sota supervisió i/o la pertinent manipulació dels continguts per part de les autoritats dels camps.

Sense tenir més noticies del periple del seu marit, Joaquima Viñolas Cortada va haver de cuidar de tres nens patint les conseqüències socials d'haver estat casada amb un roig. Aquest status social l'hi va comportar que l'hi deneguessin algunes feines agrícoles i les malifetes d'alguns franquistes com cobrir el forat de la xemeneia amb palla. A més, tampoc podia parlar en públic del periple del seu marit, ni tan sols amb les seves filles ja que era un tema tabú.[12]

Aquesta història està lluny de ser definitiva. Respecte a les tasques desenvolupades per Vicens als camps francesos i nazis on va estar, no hem tingut possibilitat de verificar les nostres hipòtesis. També ens manca informació de, per exemple, les rutes que va fer servir, la data concreta en què va emprendre el camí de l'exili, el número de barracó en que es trobava i en desconeixem gairebé completament la seva experiència en els camps nazis.

Més enllà del que altres treballs d’investigació ja havien revelat, aquesta recerca ha aportat una esmena a les dades oficials sobre la mort d'Eusebi Vicens. El fet que es manipulés, de forma sistemàtica i per part dels nazis, la data de la mort de les víctimes dels camps de concentració respon a la necessitat del nazisme d'eliminar sospites dels camps de concentració com a camps de mort. És significatiu el fet de la manipulació de la data de la seva mort, el qual desmenteix les dades publicades sobre aquest presoner a les llistes de Mauthausen. No obstant això, no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'un fet sistemàtic que els nazis reproduïen per a desvincular els camps de concentració i extermini de les morts en aquests.

Cal fer esmena que la mort d'Eusebi té lloc poc abans que finalitzi la primera fase del programa de cambres de gas, ja que la població alemanya es va assabentar d'aquesta veritat, i, conseqüentment, hi va haver algunes protestes[13], fet que va paralitzar les investigacions fins a l' inici de la invasió de la URSS i amb l'arribada massiva de presoners de guerra, la qual va derivar en “la solució final”.

Metodologia de la recerca

En aquest apartat es recull la metodologia i les fonts emprades durant la recerca sobre l'exili i deportació del cristinenc Eusebi Vicens Sagué, el qual fugí d'Espanya pels Pirineus amb la retirada del febrer de 1939. A França va treballar en una companyia de treballadors estrangers fins que fou capturat a Saint Dié. Posteriorment fou deportat a Mauthausen pel règim nazi, d'on seria traslladat a Hartheim, l'agost del 1941.

Un resum d’aquest text que ara us presentem va ser publicat, en el seu moment, a la Revista del Baix Empordà, núm. 55. Fou el desembre de 2016, poc després del primer homenatge a Eusebi Vicens. També hi havia un article de Glòria Jara amb dades de caràcter més biogràfic sobre el deportat.

Aquesta investigació presenta alguns aclariments sobre l'assassinat d'Eusebi Vicens Sagué al castell de Hartheim, emmarcant la seva mort dins la primera fase de les cambres de gas i la conseqüent manipulació de les dates de mort en els documents oficials per part del règim nazi, per tal d’evitar que les investigacions posessin en relació les morts de les víctimes amb els camps de concentració.

En conclusió, la finalitat d'aquesta investigació històrica era aconseguir acostar-nos a la figura d'Eusebi Vicens Sagué, un exiliat republicà del nostre poble, qui fou una de les víctimes del règim nazi, i, alhora, exposar el periple de recerca pels alguns centres i conjunts documentals i què se’n pot extreure de cadascun d’ells, a saber:

 • Obres publicades sobre el fenomen dels deportats, a nivell general o local, disponibles generalment en la xarxa de biblioteques públiques.
 • Obres publicades sobre les responsabilitats polítiques durant la Guerra Civil i la persecució d'aquestes durant el franquisme.
 • Arxiu de la Biblioteca del Camp de Concentració de Mauthausen
 • Arxiu del Castell de Hartheim
 • Museu d'Història de Catalunya - llistats de deportats a Mauthausen (còpies de la documentació de l'Arxiu del Camp de Concentració de Mauthausen).
 • Entitats memorials: Triangle Blau i Amical de Mauthausen (en part, còpies de la documentació de l'Arxiu del Camp de Concentració de Mauthausen)
 • Arxius municipals
  • Fons dels ajuntaments - padrons muncipals, registres de lleves militars
 • Arxius municipals o judicials
  • Fons dels Jutjats de Pau i Registre Civil - llibres de naixements, matrimonis i defuncions
 • Arxius personals dels descendents
 • Testimonis orals dels descendents i altres

L’any 2015 vaig iniciar la recerca amb el buidatge d'informació sobre Eusebi Vicens de l'obra de Benito Bermejo, Libro Memorial[14].

8 Eusebi Vicens Sagué dins obra de Bermejo

La informació que s'ofereix sobre els deportats a Mauthausen procedeix de les llistes oficials publicades pels nazis. Aquesta publicació ens va donar les següents dades: nom, cognoms, població d'origen, data de naixement, núm. de presoner (a Estrasburg, Mauthausen i Gusen), data de deportació (a Mauthausen i Gusen), i lloc de mort (Hartheim).

Després vam consultar l'obra de Montserrat Roig[15], qui també havia consultar les llistes de Mauthausen i l’article d’en Marc Auladell[16] sobre els deportats de la vall d’Aro i Sant Feliu de Guíxols als camps nazis. Aprofitant l’avinentesa, vam fer-li una visita en relació a la recerca que havia fet.

Segons les dades extretes del llibre de Bermejo, un total de 236 presoners catalans van arribar a Mauthausen el 13 de Desembre de 1940. D’acord amb la informació exposada, vam formular la hipòtesi que tant la selecció com la numeració dels presos per a ser deportats no seguia criteris regionals. Per altra banda, vam complementar la recerca amb la consulta de l'obra de Josep Clara[17], sobre la persecució per responsabilitats polítiques al Baix Empordà i l'obra de Jordi Bohigas[18] sobre la Guerra Civil a la Vall d'Aro.

El següent pas va consistir en fer arribar un correu electrònic al Museu d'Història de Catalunya on els vam fer saber el nostre desig de poder revisar les còpies de les llistes de Mauthausen que conserva aquesta entitat, encara que fos en format digital. Margarida Sala i Albareda, la seva directora, ens va respondre que això només era possible assistint-hi personalment. Tot i així, ens va suggerir demanar la informació directament a l'Arxiu de la Biblioteca del Camp de Concentració de Mauthausen.

Mitjançant la web del camp de concentració de Mauthausen[19] vaig obtenir l’adreça electrònica de l'arxiu[20], a on vaig enviar un correu en anglès exposant el nostre cas i oferint la informació concreta d’Eusebi Vicens que teníem. Com a resposta va arribar un formulari[21], en el qual em demanava que em registrés com a investigador, que expliqués els motius de la meva demanda, i per últim les dades que podia oferir sobre el subjecte de la investigació. Com a resposta, vaig escriure en nom de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro com a institució. Quant als motius de la recerca, vaig citar la voluntat d'obtenir més informació sobre el nostre exiliat per a retre homenatge públic a la seva figura. Respecte a les dades que nosaltres teníem, vam adjuntar la informació que havíem extret de les obres de Benito Bermejo i la Montserrat Roig.

Mentre esperava resposta de l'Arxiu de la Biblioteca del Camp de Concentració de Mauthausen, vaig recórrer a l'associació Triangle Bléu[22], la qual es dedica a recuperar la memòria històrica de les víctimes dels camps de concentració. Així doncs, vaig adreçar un correu electrònic amb les demandes esmentades anteriorment, adjuntant també les dades de les què disposàvem.

La Laura Fontcubierta, de l’Amical de Mauthausen, ens va respondre a un altre correu que havíem enviat, tot facilitant-me una fitxa del deportat d'Eusebi Vicens, la qual portava com a noves dades el fet d'haver treballat en una companyia de treballadors estrangers a França i la seva filiació religiosa. Sembla que les dades que fan servir procedeixen de la documentació del camp de concentració de Mauthausen. Tanmateix, vaig aprofitar l'avinentesa de l'homenatge per a establir una línia de comunicació amb ells sobre els avenços de la investigació i els progressos en el projecte d'homenatge que portaríem a terme.

Una setmana més tard, l'arxiver de la biblioteca del camp de concentració de Mauthausen, Peter Egger[23], ens va fer arribar la fitxa de presoner d'Eusebi Vicens Sagué, la qual només ens va aportar el detall de que figurava com a presoner de filiació “catòlica-romana”. Malauradament no vam rebre informació sobre les seves ocupacions o el número de barracó. Analitzada la fitxa, vam preguntar a P.Egger sobre les causes de la mort d’Eusebi Vicens a Hartheim, en resposta, ens va facilitar l'adreça de correu electrònic de Mag. Peter Eigelsberger, l'arxiver del Castell de Hartheim. Després de fer-l’hi arribar un breu escrit a la institució explicant breument tot el procés, vam matisar que estàvem interessats en els detalls concrets sobre l’estada a Hartheim. Mentre esperàvem la resposta, vam comparar les dades obtingudes de les dues fitxes de presoners Peter Egger i la Laura Fontcubierta.

Una setmana més tard d'haver contactat a l'Arxiu del Castell de Hartheim vam rebre la resposta de Mag. Peter Eigelsber[24] qui ens va indicar que l’Eusebi va morir a Hartheim durant la primera fase de desenvolupament de les cambres de gas. Adjunt a la seva resposta, ens va redirigir als continguts de la pàgina web per a saber més sobre els programes de neteja eugenèsica al Castell de Hartheim. Hi havia dues campanyes eugenèsiques, una enfocada a la població civil incapaç de treballar, la qual era considerada parasitària per a l'estat, i l'altra als camps de concentració, on els metges de les SS triaven els presoners incapaços de treballar.

També ens va fer arribar un document de transport, que portava el nom en clau K.L. Dachau[25], i que es va publicar dins l'obra de Jean Marie Winkler[26], on indicava que Eusebi Vicens va ser traslladat des de Gusen a Hartheim el 21 d’agost de 1941, un mes i un dia abans de la seva mort oficial, d’acord amb les dades extretes de les llistes de Mauthausen. Tenint en compte que quan arribaven a Hartheim, segons Eigelsberger -de l’Arxiu de Hartheim-, eren assassinats al cap de poques hores, i també que, segons la mateixa font, els trasllats se solien fer poc abans de la mitjanit i arribaven en un autobús fantasma de l’Aktion T4, durant la matinada, a Hartheim, hauríem de situar la data de la mort d’Eusebi Vicens el 22 d’Agost, enlloc del 22 de Setembre[27]. P. Eigelsberger, fou qui ens va confirmar la sospita que teníem, que efectivament els nazis havien manipulat la data de la mort per a dificultar futures investigacions.

9.1 Documentació de trasllat de presoners invàlids

9.2 Documentació de trasllat de presoners invàlidsDocument de trasllat de presoners invàlids amb destinació, suposadament al camp de concentració de Dachau del 21 d’agost de 1941. (Extret de Winkler, J. M. (2010). Gazage de Concentrationnaire au château de Hartheim. L’<action14f13> 1941-1945 en autriche annexée nouveles reserches sur la comptabilité de la mort. (M. Reynaud, Ed.). Éditions Tiresias.)

El següent pas va ser intentar reconstruir el seu periple fins a la companyia de treballadors estrangers a França, nom del qual desconeixíem. En base al lloc de la seva captura a Saint Dié, el 1940, vam pensar que podria haver estat capturat per a fer treballs a la Línia Maginot. Els francesos feien servir espanyols pel fet que ells havien tingut contacte previ amb les noves armes i tècniques militars del nazisme. No obstant això, ens ha estat impossible confirmar o refutar aquesta hipòtesi.

Uns dies més tard, el tècnic de l'arxiu municipal de Santa Cristina d’Aro va pensar en la possibilitat de contactar amb les filles d'Eusebi Vicens, qui possiblement ens podrien donar més detalls sobre el seu pare. Ho vam fer a través d'en Marc Auladell, qui ja havia contactat abans amb elles amb motiu d'una recerca històrica prèvia.

Després de poder concretar una visita amb la filla d'Eusebi Vicens, Carme Vicens Viñolas, i la seva néta, Núria Calvet Vicens, a Roca de Malvet, ens vam dirigir al seu domicili. Nosaltres els vam explicar els resultats de la recerca obtinguts fins al moment, abans de preguntar-los què ens en podrien dir.

Els seus familiars ens van poder oferir alguns detalls sobre l'actitud d'Eusebi envers la guerra, presentant-lo com un home de pau. Ens van dir que només havien arribat des de França dues cartes seves, les quals no es van conservar, ja que la seva dona, Joaquima Viñolas Cortada, les va destruir per evitar problemes amb la gent del poble per la seva condició de vídua d'un roig.

10 Familia Vicens SaguéEntrevista amb els familiars d’Eusebi Vicens Sagué (19-1-2016)

En acabar la visita els vam demanar si ens podien cedir alguna fotografia d'ell. Ens van facilitar una còpia d'un retrat d'Eusebi amb la seva dona Joaquima Viñolas Cortada. Es tracta de l'únic retrat d’ell que hem aconseguit.

Vam continuar la nostra recerca sobre la vida d'Eusebi Vicens en els padrons i censos d’habitants de Santa Cristina d'Aro compresos entre els anys 1933 i 1955. Ens va sorprendre el fet que al cens corresponent a 1950 Eusebi aparegués com a habitant del municipi, quan havia mort nou anys abans a Hartheim. En canvi, al padró d’habitants de 1940 i 1945 no hi figura -sí hi apareixen la resta de membres de la família: esposa, fills i mare. Fins a la data no hem sabut trobar una explicació a aquest fet. En els documents revisats, Vicens apareix com a agricultor per compte propi.

També vam revisar els registres de lleves dels anys 1932, 1933 i 1934 de Santa Cristina d'Aro, on no en vam trobar cap rastre d' ell, segurament pel fet d’haver estat allistat al municipi de naixement, Castell d’Aro.

Fou llavors que em vaig dirigir a l'Arxiu Municipal de Castell-Platja d'Aro, on tenia la intenció de revisar els registres de lleves compresos entre els anys 1930 i 1934 i també el registre civil de 1910 i 1933. Vaig trobar el seu nom en el registre de lleves de 1930 de Castell d'Aro, que era on havia nascut i estat allistat. Al registre civil vam poder veure que va néixer l'11 d'Abril de 1910[28], tot i que no ens va ser possible obtenir la data de trasllat a Santa Cristina d'Aro. Només sabem que apareix per primer cop a les altes al padró d'habitants de Santa Cristina d'Aro de l'any 1934[29] i després al de 1936[30]. En definitiva, aquest tram de la investigació va permetre recuperar una part de la trajectòria més personal d'Eusebi Vicens entre Castell d’Aro i Santa Cristina d'Aro.

A continuació vam intentar fixar la data de l'homenatge públic a Eusebi Vicens. Amb motiu de les dificultats per fixar-la al 22 d'agost, dia de la seva mort, data que queia de ple en període estiuenc, vam proposar que l'acte es realitzés el 15 d'octubre, el dia nacional de les víctimes de la guerra civil i el franquisme.

Llavors em vaig posar en contacte amb l'amical de Mauthausen a Barcelona, on els vaig preguntar sobre la possibilitat d'assistir a l'acte.

L' homenatge: el 15 d'Octubre de 2016, el dia nacional de les víctimes de la guerra civil i el franquisme

El nom d'Eusebi Vicens Sagué ha aparegut diverses vegades a les llistes d'exiliats catalans del Baix Empordà, concretament entre els que pertanyen a la Vall d'Aro. Amb la voluntat de recuperar la memòria històrica del nostre poble, des de l'Arxiu de Santa Cristina d'Aro es va impulsar aquesta investigació amb l'objectiu de retre homenatge públic a aquesta persona. L'esdeveniment consistiria en la col·locació d'una placa commemorativa a un carrer Pedrells, 22, del barri de Salom, en record seu durant l’any del 75é aniversari de la seva mort.

11 Cartell homenatge

El dissabte 15 d'Octubre de 2016 va tenir lloc, al barri Salom de Santa Cristina d'Aro, l'homenatge a Eusebi Vicens Sagué davant el mas de Can Ballester, lloc on havia fet de masover.

L'acte va començar a les dotze del migdia amb la intervenció de l'alcalde de Santa Cristina d’Aro, Sr. Xavier Sala, qui va parlar sobre la necessitat de col·laborar entre municipis i institucions en la recuperació de la memòria històrica de la guerra civil espanyola.

A continuació, l'arxiver municipal Jordi Gaitx va parlar sobre la necessitat de retre homenatge a Eusebi Vicens Sagué, un dels deportats empordanesos. El seu nom ja havia aparegut en diverses llistes d'exiliats que l'arxiver havia consultat prèviament. Entre aquestes llistes, va esmentar les de Mauthausen que fa servir Benito Bermejo a Libro Memorial (2006), o Montserrat Roig en a Els catalans en els camps nazis (1977). Va cloure el seu torn de paraula esmentant la meva tasca efectuada a l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro durant el darrer any.

El següent torn de paraula va ser per mi, com a autor de la recerca. Vaig obrir la meva intervenció llegint unes paraules en representació de l'Amical de Mauthausen a Barcelona. Aquesta entitat ens va comunicar que per un imprevist, finalment no podria enviar cap representant a l'acte, tot i així, em va demanar que llegís en nom de l’Amical una carta adreçada a l'alcalde. El missatge destacà la necessitat d'estudiar el passat per evitar noves barbàries com el nazisme, en un moment en que l' extrema dreta està guanyant poder a Europa. A continuació vaig presentar una versió abreujada dels resultats de la investigació.

Després arribà el torn de paraula de les filles d'Eusebi Vicens, la Carme i l' Àngela Viñolas. La néta, en el seu nom, glossà la figura del seu avi com un home noble que estimava la pau i la seva terra, Catalunya, per damunt de tot. Van posar èmfasi en les seves creences pacifistes, destacant que ell rebutjava les armes i la violència per resoldre conflictes.

Quan van acabar les intervencions orals es va procedir a fer una ofrena al faristol memorial en record d'Eusebi Vicens, que en dies previs s'havia instal·lat davant del mas. Es van col·locar dues llànties i es va dipositar un ram de flors. Llavors l'alcalde va procedir a lliurar dos rams més a les filles en senyal de reconeixement.

L'acte es va tancar amb un aplaudiment en record de la figura d'Eusebi i de les víctimes de la barbàrie nazi i la repressió franquista, tant a Espanya com a Europa, i un agraïment a les entitats col·laboradores en el projecte de recerca.

Entre els assistents a l'acte s'hi trobaven els familiars d'Eusebi Vicens, el professor Toni Strubell i periodistes de Televisió Costa Brava i el diari El Punt-Avui. Aquest diari ens va fer algunes preguntes a en Jordi Gaitx i a mi sobre la figura de Vicens, de cara a la publicació d'un article sobre l'esdeveniment al diari.

12.1 Parlament Acte dhomenatge a Eusebi VicensActe d’homenatge a Eusebi Vicens, el dia 15 d’octubre de 2016, davant el mas de Can Ballester (fotografia: Glòria Jara i Albertí).

12.2 Barri Salom 37Les filles del deportat i l’alcalde de Santa Cristina d’Aro

12.3 Fita interactivaFaristol memorial instal·lat al mas (fotografia: Núria Viñas Gracia)

Més enllà de l’homenatge, cal recordar que una breu biografia d’Eusebi Vicens fou incorporada al llibret escrit per Pilar Francès "La repressió franquista a Santa Cristina d'Aro (1939-1944)", editat per l’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i l’Arxiu Municipal (Col·lecció de Temes Cristinencs, 8, 2021). Quan es revisà la biografia de Vicens per aquesta publicació es va voler afegir algun detall més de la seva ja coneguda història, però va ser impossible, no es va trobar la seva petja en cap camp de concentració, ni en Companyia de Treballadors Estrangers, com tampoc a Saint Dié -quan els alemanys ocuparen la ciutat eliminaren els arxius.

La stolperstein per a Eusebi Vicens: de la petició a la seva col·locació

El 25 d’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro aprovà una moció per a la instal·lació d’una llamborda tipus stolperstein -una “pedra que fa ensopegar” o “pedra de memòria”- en record a Eusebi Vicens Sagué.

El gener de 2022, el Memorial Democràtic, que és qui gestiona la col·locació de les llambordes tipus "stolperstein", ens va comunicar que la llamborda en memòria de l'Eusebi estava a punt per entrar en fase de fabricació. Recordem que les llambordes les fa l'artista alemany Gunter Demnig. A mitjans de l’any 2023 se’ns va comunicar que havia estat elaborada.

13 Stolperstein

L’últim capítol ha estat la col·locació de la llamborda a la via pública, el 27 de gener de 2023, Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes del Holocaust, en el marc d’un segon acte commemoratiu i de desgreuge envers Eusebi Vicens.

14 Dia Internacional Memòria Víctimes Holocaust A3

Bibliografia emprada

Auladell Agulló, M. (2006). De Sant Feliu i la vall d’Aro als camps de la mort. Guixolencs víctimes de la barbàrie nazi. Butlletí Informatiu Del Grup de Recerca de l’Època Franquista de Sant Feliu de Guíxols I La Vall d’Aro. El Trenta-Nou, 9–12.

Bermejo, B., i Boix Campo, F. (2002). Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen. Barcelona : La Magrana.

Bemejo, B., i Checa, S. (2006). Introducción. Dins Libro memorial : españoles deportados a los campos nazis (1940-1945) (p.39). Madrid : Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.

Bohigas i Maynegre, J. (2016). Guerra i revolució a Castell-Platja d’Aro (1936-1937). Castell-Platjad’aro: Ajuntament de Castell-Platjad’Aro.

Clara, J. (2005). Expedients de responsabilitats polítiques al Baix Empordà. Institut d'Estudis del Baix Empordà, 24, pp.179-198.

Constante, M. (2005). Los Años rojos : españoles en los campos nazis. Barcelona : Galaxia Gutenberg [etc.].

Constante, M. (2007). Tras Mauthasen. Barcelona : Círculo de Lectores.

Gaitx Moltó, J. (2006). L’exili de 1939: Una nova guerra (setembre 1939 - novembre 1942). Dins Franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols durant la postguerra (p. 216). Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Grup de Recerca de l’Época Franquista. Diputació de Girona.

Gaitx Moltò, J. (2007). Notes biogràfiques d’exiliats del Baix Empordà. Dins L’exili del Baix Empordà al 1939 (p. 503). La Bisbal d’Empordà: Ajuntament de la bisbal d’Empordà.

Gimeno Font, E., i Gimeno Font, G. (2007). Buchenwald, Dora, Belsen-Belsen : vivències d’un deportat. Barcelona : Amical de Mauthausen i Altres Camps de Concentració Nazis.

Laffitte, J. (2008). El ahorcamiento. Barcelona : El Viejo Topo.

Marsálek, H. (1999). La Storia del campo di concentramento di Mauthausen. Wien : Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen.

Mayans, M. (2009). Testimoniatges i memòries (1936-1945) : una nit tan llarga. Valls : Cossetània.

Ory, P. (2013). Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. (Robert Laffont, Ed.). Bouquins.

Pappalettera, V. (2002). Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen. Milano : Mursia.

Pike, D. W. (2004). Españoles en el holocausto : vida y muerte de los republicanos en Mauthausen. [Barcelona] : Debolsillo.

Roig, M. (1978). Noche y niebla : los catalanes en los campos nazis. Barcelona : Península

Roig, M. (2001). Els Catalans als camps nazis. Barcelona : Edicions 62.

Sala, M., i Toran, R. (2002). Mauthausen : crònica gràfica d’un camp de concentració = Mauthausen : crónica gráfica de un campo de concentración. Barcelona : Viena Edicions.

Serrano Blanquer, D., i Comellas, F. (2001). Un Català a Mauthausen : el testimoni de Francesc Comellas. Barcelona : Pòrtic.

Triangle Bleu. (2005). Les Républicains espagnols déportés de France. Paris : Génériques.

Winkler, J. M. (2010). Gazage de Concentrationnaire au châteu de Hartheim. L’<action14f13> 1941-1945 en autriche annexée nouveles reserches sur la comptabilité de la mort. (M. Reynaud, Ed.). Éditions Tiresias.

Autor del text:

Albert Gamundi Gil

[1]     Informació extreta d’un document emès pel Jutjat de Castell d’Aro.

[2]     Gaitx Moltó, J. (2007). Notes biogràfiques d’exiliats del Baix Empordà dins L’exili del Baix Empordà al 1939 (p. 503). La Bisbal d’Empordà: Ajuntament de la bisbal d’Empordà.

[3]     Bohigas i Maynegre, J. (2016). Guerra i revolució a Castell-Platja d’Aro (1936-1937). Castell-Platjad’aro: Ajuntament de Castell-Platjad’Aro.

[4]     Dades extretes de la fitxa del deportat Eusebi Vicens Sagué facilitada per l'Amical de Mauthausen a Barcelona

[5]     Segons les dades de Benito Bermejo, el mes de captura és el juny de 1940, no obstant això, l’Amical de Mauthausen [a Barcelona] concreta que va ser entre els dies 20 i 26.

[6]     Dades extretes de la fitxa del deportat Eusebi Vicens Sagué facilitada per l'Amical de Mauthausen a Barcelona

[7] Dades extretes de la fitxa del deportat Eusebi Vicens Sagué facilitada per l'Arxiu de la Biblioteca del Camp de Mauthausen.

[8] Dades extretes de la fitxa del deportat Eusebi Vicens Sagué facilitada per l'Arxiu de la Biblioteca del Camp de Mauthausen.

[9] Dades extretes de la fitxa del deportat Eusebi Vicens Sagué facilitada per l'Arxiu de la Biblioteca del Camp de Mauthausen.

[10] En canvi, Bermejo diu que la seva mort es corresponia amb el dia 22 de setembre.

[11] Dades facilitades pels familiars d'Eusebi Vicens durant l'entrevista feta el 19 de gener de 2016.

[12] Dades facilitades pels familiars d'Eusebi Vicens durant l'entrevista feta el 19 de gener de 2016

[13] Cal destacar en aquest sentit que els aliats bombardejaven pamflets amb propaganda sobre les funcions dels camps nazis sobre la població alemanya. Amb aquesta estratègia buscaven que es donessin revoltes ideològiques de la població contra el Reich. Tot i així, és possible que la població fos conscient realment del que passava en els camps però no s’hi oposés públicament per por a les represàlies. Alguns sectors de l’església a Alemanya s’hi van oposar obertament.

[14]    Bermejo, B., i Checa, S. (2006). Introducción. Dins Libro memorial : españoles deportados a los campos nazis (1940-1945) (p.39). Madrid : Ministerio de Cultura. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.

[15]    Roig, M. (2001). Els Catalans als camps nazis. Barcelona : Edicions 62.

[16]    Auladell Agulló, M. (2006). “De Sant Feliu i la vall d’Aro als camps de la mort. Guixolencs víctimes de la barbàrie nazi.” dins Butlletí Informatiu Del Grup de Recerca de l’Època Franquista de Sant Feliu de Guíxols I La Vall d’Aro. El Trenta-Nou, 9–12.

[17]    Clara, J. (2005). Expedients de responsabilitats polítiques al Baix Empordà. Institut d'Estudis del Baix Empordà, 24, pp.179-198.

[18]   Bohigas i Maynegre, J. (2016). Guerra i revolució a Castell-Platja d’Aro (1936-1937). Castell-Platja d’Aro: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

[19]    mauthausen-memorial.org/es

[20]    iAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

[21]    El formulari que va arribar procedia dels arxius del servei internacional de recerca (ITS) de Bad Arolsen.

[22]    generiques.org/triangle-bleu-la-memoire-des-republicains-espagnols/

[23]    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

[24]    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

[25]    Segons la conversa amb Peter Eigelsberger, el nom en clau fa referència a un sanatori vinculat amb el camp de concentració de Dachau, encobrint un programa de neteja eugenèsica per a presoners que ja no son aptes per al treball en els camps de concentració. En el cas d’Eusebi, ell va ser enviat al Castell de Hartheim, que depenia del complex del camp de Mauthausen.

[26]    Winkler, J. M. (2010). Gazage de Concentrationnaire au châteu de Hartheim. L’<action14f13> 1941-1945 en autriche annexée nouveles reserches sur la comptabilité de la mort. (M. Reynaud, Ed.). Éditions Tiresias.

[27]    Aquesta és la data que cita Bermejo a Libro Memorial.

[28]    Vam anar a comprovar expressament aquesta dada, ja que des de l’Arxiu de la Biblioteca del Camp de Concentració de Mauthausen ens indicava que la data de naixement era el 10 d’Abril de 1910.

[29]    Fons de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. G119, 1934-0001. Fulls d’alta del padró d’habitants

[30]    Fons de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. G116, 1936-0001. Padró d’habitants

LES “POSTALS” DE JOSEP MARIA ESPINÀS SOBRE SANTA CRISTINA I LA VALL D’ARO

Josep Maria Espinàs i Massip (Barcelona, 7 de març de 1927 - 5 de febrer de 2023), reconegut escriptor i periodista català, distingit notablement per la seva habilitat com a cronista, va trobar a Solius un espai tranquil on reposar de la ciutat als estius. Amb tot, la seva vocació pel periodisme i per l’observació no es veuria mitigada per les vacances; ans al contrari, el fet de poder caminar tranquil pels boscos i camins va fer que Espinàs escrigués diverses notes referint-se a la població de Santa Cristina d’Aro, la seva cultura i el seu medi natural. El recull d’anècdotes i historietes que l’autor acumulava dels seus viatges a peu els acabaria plasmant en petites cròniques.

Acollint-nos, doncs, sense tractar d’acostar-nos, al joc de paraules i a l’escriptura d’Espinàs, des de l’Arxiu, hem volgut jugar amb la metàfora de les postals, referint-nos sempre als escrits relacionats amb Santa Cristina d’Aro. Cadascun dels textos que a continuació es presenten poden, d’alguna manera, ser una postal metafòrica d’un espai o d’una situació. De totes maneres, al final de l’escrit trobareu un petit llistat on es relacionen “les postals” amb l’escrit original de Josep Maria Espinàs.

Sense voler, l’escriptor barceloní va fer de Santa Cristina d’Aro un espai únic, encantador i màgic. Les seves postals, amagades en petites cròniques escrites, ens ensenyen un poble diferent del qual coneixem a ull nu; ens descriu una tradició i una història que només es pot conèixer si caminem. Amb la singularitat de la seva escriptura capturà l’essència d’un poble que, a simple vista, és “un més del Baix Empordà”, i el convertí en únic; Espinàs atorgà màgia i història a un municipi petit, tímid, però amb una gran cultura i tradició. A més, no només se centrà en les persones, que ja sumaven centenars d’anècdotes, sinó que es fixà en uns éssers immòbils, aquells que custodiaven els secrets del pas del temps: les alzines sureres.

Postal de la Vall d’Aro

Josep Maria Espinàs, en el llibre Les comarques del principiat, editat l’any 1978, dedicà unes línies a la Vall d’Aro:

“Oficialment empordanesa, però lligada amb La Selva, la Vall d'Aro presenta un tipus de paisatge que m'agrada molt. És un espai ben emmarcat, amb el doble encant de la varietat i l'ordre. És una delícia d'equilibri amb la col·laboració de diversos ingredients: taques de pins, el verd una mica més grisós de les alzines i els suros, la ingènua florida dels cirerers; l'ocre dels camps llaurats, i són aquests camps llisos els que dibuixen el relleu de les arbredes; i després les masies, repartides com punts estructurals del paisatge, posant-hi el contrapunt humà.”

AMSCA 14.16 00253Vista general de l’església de Solius i el seu entorn. En primer pla un bosc d’alzines sureres (1900-1969, aprox.). Autoria: desconeguda. Col·lecció de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro (AMSCA, 14.16, 00253).

Postal de l’alzina surera

En una mena de “post” a un portal educatiu, Espinàs dedica unes paraules a l’alzina surera, arbre característic a la Vall d’Aro. De fet, l’autor del text comença parlant dels seus caps de setmana d’estiu envoltats d’alzines sureres, fent referència a la seva segona residència a Solius. Parla de l’arbre i el personifica atorgant-li un caràcter independent amb presència esquerpa, la qual fa que manqui d’amabilitat. Diu que el suro, a diferència d’alguns pins que semblen de conserva, és una cosa viva i apassionant. De nou, els personifica, lamentant, aquesta vegada, l’strip-tease que han de fer perquè es pugui aprofitar el suro. Diu Espinàs: “quan perden l’escorça perden la força”. I conclou el text, amb pena, declarant que el suro viu en una ganyota perpètua prou justificada, i que per això no ens ha d’estranyar el seu posat dramàtic.

AMSCA 15.26 07080Dues dones traginen llenya de bruc pels camins de Solius prop d’un suro (1927). Autoria: Joan Sabater Casanovas. Col·lecció de reproduccions de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro. Col·lecció d’Agustí Roldós (AMSCA, 15.26, B111, 07080).

Postal d’ell i ella

Sota el títol Ell i ella, Espinàs explica una anècdota molt especial referent a un matrimoni de Solius, i la curiosa manera que tenien de referir-se l’un de l’altre: “En Joan ha vingut amb la seva ella”, esent “ella” la muller. L’autor destaca la simplicitat i comoditat extraordinària de referir-se així, alhora que és una solució força moderna. Destaca que s’allunya de l’apropiació barroca i/o convencional de dir: la meva dona o el meu home. Tot i que ressalta haver sentit dir a Maria Aurèlia Capmany i Teresa Pàmies “el meu home” amb una naturalitat gens possessiva. I defensa, en últim terme, la naturalitat de referir-se al o la membre del matrimoni pel seu nom: coneixes la Mònica? Amb tot, la fórmula dels pagesos de Solius agrada a Espinàs i diu que tindria gràcia fer-la servir.

AMSCA 15.27 10869Miquel Lloveras a l'entrada de can Llaurador, amb familiars, fent cistelles (1950-1959, aprox). Autoria: desconeguda. Col·lecció de reproduccions de fotografies del llibre L’Abans. Santa Cristina d’Aro. Cessió de Carles Aulet Lloveras (AMSCA, 15.27, 10869)

Postal de la vida monàstica

Josep Maria Espinàs dedicà unes línies al diari Avui, en la seva secció “A la vora de...”, per parlar de la vida monàstica i el monestir de Poblet. Tot i que el text se centra en el monestir de la comarca de la Conca del Barberà, l’autor fa referència als monjos del monestir de Solius. De fet, aquest escrit és una breu, però simpàtica reflexió dels monjos cistercencs del monestir de Solius. Els descriu com a persones treballadores i alegres; diu que possiblement és perquè compaginen la pregària amb l’activitat, i perquè no se sotmeten a més dogmes dels que creuen necessaris.

258023Monjos del Monestir de Solius (1985). Autoria: Desconeguda. Fons: Diari de Girona (Arxiu Municipal de Girona, CRDI, 258023)

Postal màgica

A Meravellem-nos, Josep Maria Espinàs “dibuixa” una postal on la protagonista és la màgia i, per tant -i en decrement- el mag “Xevi”, nascut a Santa Cristina d’Aro. En un dels paràgrafs de la crònica, l’autor ens descriu a l’il·lusionista que ha fet possible el cinquè Encontre Màgic Internacional a la Costa Brava, alhora que agraeix a l’Ajuntament de Platja d’Aro per haver presentat i representat tota l’actuació en català, tot i ser un esdeveniment internacional.

Si us fixeu en l’any de la publicació (1986) podreu concloure -i, si no, us ajudem nosaltres- que és el mateix any que el mag Xevi fou entrevistat al "programa identitats" de l’escriptor barceloní Josep Maria Espinàs i Massip. Per tant, podem veure una relació notable, on sobretot Espinàs demostra un gran interès en la màgia de Xavier Sala i Costa.

Vegeu un fragment de l'entrevista aquí.

AMSCA 15.30 09443Actuació de l’il·lusionista Xevi a TV3, en el marc de l’entrevista que li va fer Josep M. Espinàs al programa Identitats (1986). Autoria: desconeguda. Col·lecció de reproduccions de documents de Xavier Sala Costa. Cessió de Xavier Sala i Costa (AMSCA, 15.30, 09443)

Postal del restaurant Can Romanyà

Continuant amb les publicacions al diari Avui, us presentem l’escrit “Probabilitats” en què Espinàs escrigué un text que gira entorn de l’estadística i la probabilitat. L’autor explica que quan surt els caps de setmana de la ciutat de Barcelona acostuma a dinar a un restaurant de Santa Cristina d’Aro: Can Romanyà. A més d’ell, una parella, també barcelonina, dina al restaurant. La probabilitat es dona quan un cap de setmana Espinàs no marxa de Barcelona i dina en un petit restaurant familiar a prop de casa seva. El sorprèn un matrimoni. És el mateix que es troba sovint a Can Romanyà. La probabilitat de trobar-se en aquell establiment era relativament ínfima, ja que segons explica l’autor, els enamorats no acostumaven a romandre a la gran ciutat els caps de setmana i, encara menys, que s’apropessin a un barri que no era el seu. A partir d’aquesta anècdota, Espinàs comença a descriure una sèrie de fets on l’estadística ensopega, i la probabilitat es converteix en quelcom recurrent en la vida. Segons diu l’autor: “tenim una experiència d’atzar contínua”.

AMSCA 15.27 11151Maria Rosa Pijoan i Antònia Minguet a davant de l'hostal Romanyà (1955-1959, aprox). Autoria: desconeguda. Col·lecció de reproduccions de fotografies del llibre L’Abans. Santa Cristina d’Aro. Cessió de M. Rosa Pijoan Arbusé (AMSCA, 15.27, 11151)

Postal dels bolets

Possiblement, aquesta és una postal de veritat, ja que realment Espinàs va escriure un text per a ser inserit en un punt de llibre -que també pot ser vist com una postal-, que serviria d’obsequi per a tots els participants en el certamen de la Cuina del Bolet de l’any 2003, organitzat pels ajuntaments de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Llagostera. A continuació el punt de llibre:

AMSCA 15.32 16119Punt de llibre amb text de Josep Maria Espinàs i Massip. Autoria del text: Josep Maria Espinas i Massip (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons de l’Ajuntament)

Postal de la preservació de Solius

L’últim text que hem pogut localitzar de Josep Maria Espinàs referent a Santa Cristina d’Aro és una nota breu al diari El Periódico on l’autor s’endinsa en la “lluita” per salvaguardar Solius de l’explotació urbanística. Inicia el text parlant del seu estiueig a Solius, “en un racó silenciós i arbrat de la Vall d’Aro”. Parla d’un espai tranquil on la calma predomina, i no és fins Nadal que el poble rep més visites del normal a causa dels diorames esplèndids que un dels monjos construïa.

Després de l’harmoniosa descripció d’un espai idíl·lic, l’autor enceta el seu manifest per “Salvar Solius” de l’amenaça urbanística i ecològica, ja que a inicis de la primera dècada del segon mil·lenni, es planejava construir a l’entrada de la vall un polígon industrial amb setanta-dues naus. També explica com ell anava a comprar a una pagesa amiga una dotzena d’ous, i com ara es planteja construir una fàbrica de pollastres d’engreix, amb la previsió d’obtenir vuit-centes trenta-cinc tones de gallinassa anuals. Amb l’angoixa d’aquesta realitat, Espinàs planteja modificar el “famós” eslògan de “Salvem la Terra” per “Salvem les terres”.  

12.3 Més pancartesTall a la variant de Santa Cristina d’Aro, a l’altura del mas de la Musiqueta, organitzat per Salvem Solius (07-11-2004). (Cessió de Glòria Jara)

Publicacions de Josep Maria Espinàs sobre Santa Cristina d’Aro i la Vall d’Aro:

 • Espinàs, J. M., i Pla, J. (1978). Les comarques del principat. Editorial Blume
 • Espinàs, J. M. (s.d.). L’alzina surera. Un viatge literari per les comarques de Catalunya. http://www.xtec.cat/~evicioso/baixempo/suro.htm
 • Espinàs, J. M. (14 de maig de 1995). A la vora de ...: Ell i ella. Avui, p. 83
 • Espinàs, J. M. (5 d’octubre de 1983). A la vora de...: Monjos. Avui, p. 32
 • Espinàs, J. M. (21 de maig de 1986). A la vora de...: Meravellem-nos. Avui, p. 40
 • Espinàs, J. M. (15 de desembre de 1983). A la vora de...: Probabilitats?. Avui, p. 40
 • Espinàs, J. M. (2003). Els bolets de Solius [Punt de llibre]
 • Espinàs, J. M. (7 de setembre de 2016). Salvem les nostres terres amigues. El Periódico. https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20160906/salvem-les-nostres-terres-amigues-5364184

Per poder llegir les cròniques d’Espinàs ressenyades al diari Avui, haureu d’anar a l’hemeroteca digital de l’Ajuntament de Girona. Cal que feu doble clic aquí, i que a la consulta avançada marqueu el diari Avui i seleccioneu la data que voleu trobar.

Autoria del text:
Lautaro Joaquin Remedios Balles

 

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS – GRAN MUSEU DE LA MÀGIA

18 de maig. Dia Internacional dels Museus.

Un dels museus de Santa Cristina d’Aro, el més conegut de tots ells, és el Gran Museu de la Màgia, format a partir de la col·lecció de l’il·lusionista Xevi.

Sempre se sol dir que el Museu de la Màgia va obrir portes el 2002, però atenent-nos als testimonis documentals que ens ha anat donant el propi Xevi i al fons de l’Ajuntament, hauríem de fer retrocedir aquesta data al 2001. La història és la següent:
- El 1998 en Xevi comprà la casa de can Roca (on s’ubicarà després el Museu).
- El 1999 habilità la capella de Can Roca perquè fos visitable i un “Racó d’en Xevi” on es podia prendre quelcom mentre s’escoltava música en viu.
- El 2000 hi obre la “Sala de la Bruixa”.
- El 9 de gener de 2001 es presenta el “Museu de la Màgia” a la sala de sessions de l’Ajuntament.
- L’estiu de 2001 es celebra la Primera Nit de la Il·lusió al pati de la denominada “Casa Màgica”.

Com veiem, el nom de Museu de la Màgia i Casa Màgica s’utilitzaven indistintament, al principi. El que està força clar és que, fos Casa o Museu, ja havia obert els seus espais el 2001, després de tres anys en què havia estat funcionant el Racó d’en Xevi, en un espai més reduït.

Foto: acte al Museu de la Màgia, l’estiu de l’any 2000 [AMSCA. 15.30. Col·lecció reproduccions de documents de Xavier Sala Costa, il·lusionista “Xevi”. Cessió del propi “Xevi”].

230518 Dia Internacional dels museus Gran Museu de la Màgia

ELS REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL A SANTA CRISTINA D’ARO (1936-1939). PRESENTACIÓ DE LA CONFERÈNCIA DE CARLES HERVÁS “LA CRISI ALIMENTÀRIA DURANT LA GUERRA CIVIL. EL CAS DELS REFUGIATS” (21 DE MAIG DE 2022, AL MAS PLA, SOLIUS).

Quan vam fer el llibre sobre la Guerra Civil a Santa Cristina d’Aro, l’any 2009, un dels capítols el vam titular "La manca d'aliments per a tants refugiats". Efectivament, aquest era un dels problemes que detectàvem reiteradament en la documentació de l'època.

1 llibre Guerra Civil Santa Cristina Página 1

Aquest és, també, el tema que ens ocupa avui amb aquesta conferència de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural, que té lloc al mas Pla, una de les cases que va acollir refugiats durant la guerra civil.

El tema de l'alimentació dels refugiats, però, no el vam desenvolupar massa, al llibre que hem dit. Per tant, la conferència que ens oferirà en Caries Hervàs serà molt benvinguda.

2a crisis alimetaria guerra civil print02 Página 1

2b crisis alimetaria guerra civil print02 Página 2

Pel que fa al tema dels refugiats en sí, a nivell local no s’ha tocat més, per tant, és un tema que espera l'historiador o historiadora que el vulgui reprendre. A nivell d’altres comarques sí que s'ha tractat -Gironès i Pla de l’Estany, per exemple. També a nivell nacional s’està tractant encara actualment: el passat 2021 ens van arribar dues consultes a l’arxiu sobre aquest tema.

Què vam dir, molt resumidament, en el llibre de la guerra civil de l’any 2009?

 • Que arribaren refugiats de diferents parts de d'Espanya en guerra, dels llocs que eren propers al fronts i que s'instal·laren en cases buides que habilità l'ajuntament, com can Dilla, que el febrer de 1937 s'utilitzà per instal·lar a 84 refugiats de Málaga. En Joaquim Dilla va cedir la casa de forma voluntària.
 • Sembla ser que l'església, en algun moment, també serví d'habitació per a refugiats.
 • També la casa dita d'en Pere Ramon.
 • Que no se'ls podia alimentar adequadament i que es va haver d'imposar el racionament a tota la població, perquè no hi havia menjar per a tothom.
 • Que es va establir un control molt ferm sobre els productors de patates per evitar el frau en les declaracions. També sobre la producció de llet.
 • Que aquest tema va ser tractat entre l’Ajuntament i la Comissaria de la Generalitat a Girona.

Per tal d’ampliar aquesta informació, recomanem consultar el llibre esmentat.

El que sí que podem afegir és que a l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro conservem tres llistats de refugiats, amb noms i cognoms, de Sant Feliu i la Vall d'Aro, en terme de Santa Cristina, que foren acollits en cases particulars per gent del poble, tant del casc urbà -la Teulera, l'Església- com de les masies.

3 llistats SFGAMSCA. Fons de l’Ajuntament, G124 1937-0001. Relació de residents accidentals, refugiats i forasters a Santa Cristina d'Aro (1937-1939). 

Aquests llistats, que són només de població de Sant Feliu i la Vall d'Aro, contemplen fins a 621 refugiats al nostre municipi l'any 1939 -hauria estat el pic. Encara caldria sumar-hi els de Málaga i d'altres parts de l'estat, dels quals en desconeixem la xifra. Santa Cristina tenia 1000 habitants a l'entrar a la guerra. Potser podria haver gairebé duplicat la població durant els anys 1938-1939.

També conservem els vals de racionament que s'estenien als refugiats per a l'adquisició de queviures.

I es guarda una sèrie de correspondència específica del tema dels refugiats. Per tant, entre una cosa i l’altra, és un tema a estudiar i que pot donar molt de sí.

Al veïnat de Solius, on som ara, se n’allotjaren molts, de refugiats. El mas Pla, concretament, fou una de les cases que n'acollí. Pels llistats de gent de Sant Feliu que hem dit abans sabem, per exemple, que hi va estar-s’hi l'Antònia Turón Lala; la Concepció Ribas Turón, filla de l’anterior; i la Carme Domènech Torres, que anava amb elles. Hi arriben el 20 d’abril de 1938. Es diu que pertanyen a l'àmbit de la CNT.

4 Antonia Turon

També sabem que, al final de la guerra, oficials de l'exèrcit republicà es van instal·lar en aquest mas, durant la seva retirada cap a França.

5 Mas Pla

Aprofitem per donar les gràcies a la família del mas, els Bosch, i especialment a la Margarita, que els últims dies ens ha obert casa seva per poder acollir aquest acte.


6a IMG 2983Fotos de la conferència de Carles Hervàs, 21-5-2022.

6b IMG 2982Fotos de la conferència de Carles Hervàs, 21-5-2022.

Més informació a:

 • Jiménez, Àngel. Fa setanta anys: els bombardeigs de 1937. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament. 2007.
 • Jiménez, Àngel. “Diari de la guerra civil (1936-1939), de Lluís Llor i Sàbat”. Estudis del Baix Empordà, 35, 2016.

ELS ORÍGENS DEL CARNAVAL A SANTA CRISTINA D'ARO (1895-1936)

Ara que s’acosta la 40a rua del Carnaval de l’Amistat, ens plau molt fer-vos conèixer uns documents sobre els carnestoltes cristinencs de 1914 i 1916. Una gran troballa que han fet les germanes Núria i Montserrat Sala al seu arxiu familiar i que han volgut compartir amb tothom.

Diem que és una gran troballa perquè fins ara només teníem notícia de Carnavals tan reculats al nostre terme de mans de l’escriptor Agustí Calvet "Gaziel" i la seva obra Sant Feliu de la Costa Brava (vegeu Obra Catalana completa, 1970, p. 325-329). Gaziel diu, sobre els balls de Carnestoltes de Santa Cristina d’Aro: “Les colles que el ballaven ho feien, com he dit, anant d’una vila a l’altra. El mes antic de tots, i ensems el més bonic, era, per mi, el de «La Gitana», tal com jo recordo haver-Io vist a la Teulera de Santa Cristina, representat a l'esplanada que avui és la plaça de l'Ajuntament”.

Aquests balls de la Gitana haurien estat representants a la Teulera a finals del segle XIX, si tenim en compte que Gaziel va néixer el 1887.

També trobem les notícies del Carnaval que en va donar Gerard Bussot al llibre Recull d’imatges i comentaris (Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991). Bussot parlava del Carnaval com una festa que es començà a organitzar l’any 1930, per bé que abans ja n’hi hauria hagut, ja que Primo de Rivera l’havia reduït a l’àmbit privat:

“Antany, sembla ésser que els cristinencs començaren a celebrar el seu petit carnaval, d'una manera més o menys organitzada, l'any 1930 poc després que s'exiliés a París el general Miguel Primo de Rivera, que havia imposat una dictadura militar l'any 1923 i dissolgué tot tipus d'activitat catalanista, ajuntaments i diputacions provincials i establí l'obligatorietat de la llengua castellana a la nostra terra. Àdhuc prohibí qualsevol manifestació pública com el Carnaval; d'aquesta manera la celebració restà limitada a l’àmbit privat o familiar”.

Per tant, més enllà dels balls de la Gitana, fets per colles foranes a Santa Cristina, i els carnavals més organitzats dels anys 30 del segle XX fets per colles cristinenques, que Bussot documenta amb fotografies, no en sabíem res més.

Vegeu les fotografies del Carnaval dels anys trenta a:

https://santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/blog/10846-la-recuperacio-del-carnaval-a-santa-cristina-d-aro.html

Per tant, els documents trobats per la Nuri i la Montserrat Sala són la baula perduda entre una cosa i l’altra, i ens fan saber que, almenys des de 1914, hi havia un carnaval a Santa Cristina, amb una litúrgia ben fixada, la qual cosa podria indicar que feia ja uns quants anys que se celebrava, i fet per la gent del lloc -en especial, el jovent del poble.

Tot això ho sabem pels dos documents escrits per l’Àngel Sala Padrés (1899-1979), un noi que en el moment d’escriure el primer dels dos textos manuscrits tenia tan sols 14 anys.

Document 1 (4 pàg.)

Doc 1 Pág. 1

Doc 1 Pág. 2

Doc 1 Pág. 3

Doc 1 Pág. 4

El primer document és sobre el Ball de Carnaval de 1914, datat el 22 de febrer (?) de 1914. Es composa de quatre escrits que ocupen una pàgina cadascun:

 • Relació de ballarins/es.
 • Resum de les activitats portades a terme.
 • Repertori de la festa dels Segadors (escrit de prosa poètica).
 • Lletra de la cançó de "Els Segadors" que es cantava durant el carnaval

En la “Relació de ballarins/es” hi ha diversos cognoms citats entre els participants al ball: Marcó, Costa, Sala, Solsona, Garriga, Pujolar, Rosés, Pijuan, Gelats, Sitjar, Rigau, Noguera, Miret, Rosés, Gafarot.

El text de “Resum de les activitats portades a terme” explica que primerament tothom es vestia per l’ocasió, després s’anava a cantar a diferents cases (Ferrer, Sicars, Agustí), posteriorment es passava per la Teulera i, a les 14h, es feia una parada per dinar. A la tarda, es continuava desfilant per la part de “dalt el poble” i es tornava a la Teulera, on es feia una dansa. A la plaça es feien dues ballades. Llavors, tota la gent allà reunida se n’anava cap a una sala, on els músics feien dos balls de comiat.

El manuscrit “Repertori de la festa dels Segadors” la descriu com "una harmonia de tot lo poble cristinenc". Explica altres detalls del Carnaval: tothom sortia vestit de "simpatia" i, al seu costat, una "segadora" recollia espigues i cantava. Llavors s’anava a casa de l'alcalde i, a continuació, es feien fan les sortides de costum cantant a cada casa.

És interessant també la lletra de la cançó de "Els Segadors" que es cantava durant el carnaval, que era un convit a deixar la feina de la sega per unir-se a la festa del Carnaval.

Document 2 (3 pàg.)

Doc 2 Pág. 1

Doc 2 Pág. 2

Doc 2 Pág. 3

Aquest altre manuscrit, de 7 de març de 1916, fet per Àngel Sala Padrés quan ja tenia 16 anys, és molt més reflexiu que descriptiu.

Es tracta del discurs de queixa d'un jove als “pares” i adults del poble. Entre altres coses, diu que de nou arriba la festa del Carnaval, amb serpentines de colors, molt celebrada per tot el jovent, i que després vindrà el ball de la Quaresma, que ha estat criticat per ser un malbaratament de diners. Però -reflexiona el jove Àngel- si no hi hagués aquesta diversió, el jove se'n buscaria una altra de pitjor: joc, avarícia, alcoholisme, vici, etc. Si és això el que volen els pares, n’hauran d’assumir la seva part de responsabilitat. Si no hi ha ball de Quaresma a Santa Cristina, als joves només quedarà jugar a les cartes ja que, a Santa Cristina, no hi ha, com en altres pobles, cinemes, teatre o biblioteques per a “civilitzar-se”. O bé la joventut se n’anirà a d'altres poblacions on sí que es fall de Quaresma.

Sobre Àngel Sala Padrés, vegeu:

 • Pilar Francès "La repressió franquista a Santa Cristina d'Aro (1939-1944)" (Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, Col·lecció de Temes Cristinencs, 8, 2021, 32 pàg.)

https://santacristina.cat/attachments/article/10678/ad-21-AM-llibret-RF%20CTC8%20vFinal_interactiu_alta.pdf

 • Gaitx Moltó, Jordi; Fogueras Cordero, Gerard. La Guerra Civil a Santa Cristina d’Aro (1936-1939) (Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Col·lecció d’Estudis Cristinencs, 2, 2009, 106 pàg.).

https://santacristina.cat/attachments/article/96/estudis_cristinencs_v2_ok.pdf

LA RECUPERACIÓ DEL CARNAVAL A SANTA CRISTINA D'ARO (1982-1992)

Enguany es celebren els 40 anys de la recuperació del Carnaval a Santa Cristina d’Aro, després de la dictadura franquista.

Per a commemorar-ho, l’Ajuntament i l’Arxiu Municipal organitzen un acte obert al públic on membres de les primeres colles de carnaval -els Merlots i els Caganers Alegres- explicaran els orígens, anècdotes i les vivències dels primers anys de la recuperació del carnaval a Santa Cristina d’Aro.

Més informació sobre aquest acte:

https://santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/activitats-i-difusio/587-jornades-conferencies-i-presentacions/10836-fem-memoria-del-carnaval-a-santa-cristina-d-aro.html

0 Cartell 40 aniversari Carnaval Insta

 

Un diumenge de carnaval de l’any 1982 se celebrà la primera edició del que llavors es va anomenar Carnaval de l’Amistat. No obstant això, sabem positivament que els anys trenta del segle XX el Carnaval ja s’havia celebrat a Santa Cristina d’Aro.

AMSCA 15.26 00399Carnavals dels anys 1931-1936. Penya Els Tranquils. Lema: Sa Majestat el rei Papet de Bufilandia [15.26. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñón, 00399].

AMSCA 15.26 00400Carnavals dels anys 1931-1936. Colla de Carnaval. Lema: "patio" andalús [15.26. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñón, 00400].

AMSCA 15.26 05346Carnavals dels anys 1931-1936. Penya Els Tranquils. Balls i música amb disfressa de pantalons estampats [15.26. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñón, 05346].

AMSCA 15.26 05348Carnaval de 1935. Penya Els Tranquils. Lema: ranxeres mexicanes [15.26. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñón, 05348].

 Més informació sobre els primers carmestoltes a: BUSSOT I LIÑÓN, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991. Vegeu la pàgina 103.

 

El 1982, la colla Els Merlots, de Santa Cristina, sorgida de la iniciativa de diversos joves del poble, després de participar el dia anterior a la rua de Carnaval de Platja d’Aro, va decidir -de forma improvisada- fer una passejada pels carrers del poble. Van fer una carrossa aprofitant una part de la del rei blanc. Al damunt hi van col·locar una màquina de tren simulada i hi van afegir dos vagons del mateix tren de Sant Feliu a Girona. La van anomenar “Enyorança”. Fou la colla de carnaval que inicià, doncs, la tradició de l’organització de l’actual Carnaval de l’Amistat de Santa Cristina d’Aro.

AMSCA 01.01 05447Carnaval de 1982. Colla Els Merlots. Lema: “Enyorança”. Carrossa del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Rua de Castell-Platja d'Aro [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 05447].

AMSCA 01.01 00442

AMSCA 01.01 00443

 

Malgrat la improvisació, els Merlots foren rebuts amb tant d’èxit que es decidí, d’ençà de llavors, de celebrar la rua de carnaval de Santa Cristina el diumenge.

Com que sovint se’ns pregunta si la primera rua del Carnaval de l’Amistat fou el 1981 o el 1982 -és un dubte recurrent-, mirarem de respondre-ho a través dels testimonis de l’època, concretament de la premsa escrita.
Concretament, si recorrem al setmanari Àncora del 5 de març de 1981, en què es dona notícia dels carnestoltes de Platja d’Aro i de Sant Feliu, veurem que a l’edició de 1981 només es parla dels premis repartits a Sant Feliu.
En canvi, a l’edició de la festa de 1982 -vegeu l’Àncora del 25 de febrer de 1982-, sí que s’esmenta clarament el primer premi obtingut a Platja d’Aro per la colla cristinenca -la dels Merlots- amb la carrossa “Enyorança”. En una altra pàgina del mateix número del setmanari Josep Camús explicava els motius d’haver escollit aquest lema per a la carrossa dels Merlots.

Ancora 1949 2016 1981 05 03 Carnaval premis 1981

Ancora 1949 2016 1982 02 25 carrossa Enyorança 1r premi PdA

Ancora 1949 2016 1982 02 25 carrossa Enyorança 1r premi PdA 2

 

La celebració del carnaval va esperonar la creació d’una nova colla només dos anys després del primer Carnaval de l’Amistat, els Caganers Alegres (1984), els quals van participar per primer cop a la rua de 1985.

AMSCA 01.01 00445Carnaval de 1983. Colla Merlots. Lema: “El Temerari” (vaixell pirata) [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00445].

AMSCA 01.01 A151 1982 0001 Acta de 1983 03 08 p. 9 10 CarnavalEl Carnaval comença a aparèixer a les actes de l’Ajuntament. El Ple pren l’acord, el 8 de març de 1983, d’autoritzar al Centre Recreatiu i Esportiu Cristinenc a organitzar la celebració del Carnaval del següent any 1984, així com balls diversos per a recaptar fons [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. A151 1982-0001 Acta de 1983-03-08].

AMSCA 01.01 00446Carnaval de 1984. Colla Merlots. Lema: “La gran barrufada” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00446].

AMSCA 01.01 A151 1984 0001 Acta de 1984 10 25 p. 39 MerlotsLa colla dels Merlots és esmentada per primera vegada en una acta de l’ajuntament, de 25 d’octubre de 1984 [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. A151 1982-0001 Acta de 1984-10-25].

AMSCA 01.01 00447Carnaval de 1985. Colla Merlots. Lema: “The Ridaura’s Bus Company” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00447].

AMSCA 01.01 00410Carnaval de 1985. Colla Caganers. Lema: “La diligència” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00410].

 

El 1985 -o 1986, segons altres versions- va aparèixer una tercera agrupació carnavalesca, la Colla Cristinenca, creada arran la iniciativa de varis pares i mares d’alumnes de l’Escola Pedralta.

També des de 1986 hi hagué la figura del rei o reina Carnestoltes. Els 10 primer anys, els reis i reines Carnestoltes foren el següents:

Any Persona, colla o carrosa que va fer de rei/na Nom del rei/na Carnestoltes
1986 Mariano Ferrer Mariano Trenkacalsses i Pikalow
1987 Narcís Malagelada Crisrobellsol
1988 Antoni Carbonell Triola Sa punxeruda, kapitost de tots els kuls de la vila
1989   Torcuat Eixamplakuixa i Fikandins
1990   [Sense Rei/na]
1991 Joan Garcia Sánchez El Golfero
1992 Jose Manuel Hinojosa Reina L'Espanyol - Rei enxerinador oficial de la vila
1993 Purificación Garcia Verge Sa Gramola
1994 Montserrat Sala Albertí Dinga
1995 Carmen Martínez Ruiz Camaru la Penjol
1996 Francesca Esteve Ayata Sa Rostolla
1997 Joan Fogueras i Turon Joan de la Pedra Caiguda i Tapioles
1998 Pilar Guirado Iruela Molla Roquera
1999 Josep Camús El Gòmbit de Les Teules
2000 Jordi Bas i Quer Bacus l'hereu de can Quer
2001 Carme Casagran Gubert Heidi Palamosina
2002 Nico Bigas i Montolla Hook corsari del pais de nunca jamàs, amicdetots, navegant de la riera marcona i enòleg del ron
2003 Esther González Sa Blavor Carnavalera
2004 Josep Mª Nadal Super Castanya Cristinenc
2005 Jordi Vilanova Macarino llau-llau
2006 Jordi Aviñó i Nuri Sala Il Fal·lo prodigioso e la sua concubina muta

L’any 1988, els Caganers Alegres -que fins llavors havien tingut una participació molt reduïda- i la Colla Cristinenca, es van fusionar, conservant el nom de la primera.

A partir de 1988, a l'Arxiu tenim fotografies de les dues colles cristinenques, i també cartells, de manera continuada. Ens falta, però, a la foto dels Caganers de 1989.

AMSCA 01.01 00448Carnaval de 1986. Colla Merlots. Lema: “The Ridaura’s Boat Company” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00448].

AMSCA 01.01 00411Carnaval de 1986. Colla Caganers. Lema: “School Bus” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00411].

AMSCA 01.01 05455Carnaval de 1985 o de 1986. Colla Cristinenca. Comparsa amb el lema: “La invasió dels gnoms” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 05455].

AMSCA 01.01 00451Carnaval de 1987. Colla Merlots. Lema: “Mama pooor” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00451].

AMSCA 01.01 00413Carnaval de 1987. Colla Caganers. Lema: “Tutankamon” [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00413].

AMSCA 01.01 00396Carnaval de 1987. Colla Cristinenca. Lema desconegut [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00396].

AMSCA 15.26 08095Carnaval de 1987. Carrossa del rei i la reina Carnestoltes. El rei fou Narcís Malagelada Rovira [15.26. Cessió de la família Malagelada - Bertran, 08095].

AMSCA 01.01 00486Cartell del carnaval de 1987. Era la primera vegada que es feia un cartell per anunciar el carnestoltes [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 00486].

Llibret de carnaval 1987 i 1988Portada d'alguns dels primers llibrets de carnaval -el primer dels quals, de 1987- [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro].

 

A partir de 1988, a l’Arxiu tenim fotografies de les dues colles cristinenques, i també cartells, de manera continuada. Ens falta, però, la foto dels Caganers de 1989.

Hi ha, també, la publicació de la col·lecció de cartells fet per en Gerard Bussot del carnaval i la Festa Major. Els de carnaval van de 1987 a 1990.

10 anys de cartells a Santa Cristina dAro

 

El Carnestoltes era també una festa celebrada als centres escolars.

L'Escola Bressol organitzava una festa de disfresses. Segons la directora de l'Escola, Anna Ibars, fins l'any 1989 tothom es difressava del que volia. A partir de l'any 1990 les educadores de l'Escola Bressol feien la disfressa i tota la mainada anava disfressada igual. Des d'aquest mateix any es començà a organitzar la rua. La disfressa va ser de soldat de paper. A partir de 2006, l'AMPA va assumir l'organització de la rua: les famílies anaven a l'Escola Bressol, tallaven les disfresses i s'organitzava la desfilada, a peu o amb carrossa.

Cap als anys 1990-1995 es va començar a fer, també, la rua de carnaval de l’Escola Pedralta.

AMSCA 01.01 06943Rua de carnaval de l’Escola Pedralta (1990-1995, aprox.) [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 06943].

 

L’any 1991 apareix a les actes municipals la qüestió de l’agermanament dels carnestoltes d'Olot, Platja d’Aro i Santa Cristina.

AMSCA 01.01 A151 1989 0001 Acta de 1991 02 15 1 agermanament Carnavals

 

L’any 1991 s’edità un llibret commemoratiu de les 10 edicions del carnaval a Santa Cristina.

S25C 0i22030911120

 

L’any 2006 s’edità un llibret commemoratiu de les 25 edicions del carnaval a Santa Cristina.

Portada de 25a llibret del CarnavalPortada del llibret la 25a Edició del Carnaval de l'Amistat a Santa Cristina d'Aro (2006) [01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro].

Un xic abans de la 15a rua (1996), en Joan Pijoan, dels Merlots, va reunir les gravacions en vídeo que havia anat fent de les diferents edicions del carnestoltes, des de 1982 a 1995, i les va unir en una cinta de vídeo que es va distribuir entre amics i coneguts. Amb motiu de l'activitat del Fem Memòria del Carnaval (11-3-2022), la Montserrat Sala les va recuperar i des de l'Arxiu les vam digitalitzar.

Vegeu aquí una mostra de les gravacions esmentades. El muntatge és d’en Josep Morató.

Vídeo Pijuan films

 

El maig de 2022 vam afegir a la Col·lecció de reproduccions de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro 121 fotografies -i algun retall de premsa- de diferents edicions del Carnaval a Santa Cristina d’Aro.

Ens les va passar l’Àrea de Festes de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro, que les va recollir per celebrar la 40a desfilada del Carnaval de l'Amistat, que s'esqueia el 2021 però que no es va portar a terme, finalment, pel Covid-19.

Van dels anys 1982 a 1995 i representen les disfresses de les colles dels Merlots, els Caganers Alegres i la Colla Cristinenca, majoritàriament.

220512 Afegint fotografies i retall de premsa de diferents edicions del Carnaval a SCA 1

220512 Afegint fotografies i retall de premsa de diferents edicions del Carnaval a SCA 2

220512 Afegint fotografies i retall de premsa de diferents edicions del Carnaval a SCA 3

220512 Afegint fotografies i retall de premsa de diferents edicions del Carnaval a SCA 4

220512 Afegint fotografies i retall de premsa de diferents edicions del Carnaval a SCA 5

 

Publicacions per a una història del carnaval a Santa Cristina d’Aro:

 • Calvet "Gaziel", Agustí. “Sant Feliu de la Costa Brava”, dins Obra Catalana completa, 1970, p. 325-329.
 • Bussot i Liñón, Gerard. "Els carnavals a Santa Cristina d'Aro", dins Recull d'imatges i comentaris, 1991, p. 103-105.
 • AA. DD. Llibret del Carnaval 1991. 10 anys. 1991.
 • AA. DD. 25a Llibret del Carnaval de l'Amistat a Santa Cristina d'Aro, 25 anys de celebració. 2006.

 

Text: Gerard Fogueras i Jordi Gaitx

Dones a l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro

La presència femenina brilla amb llum pròpia en els continguts de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro. En diversos fons i col·leccions s’hi pot copsar un protagonisme de les dones.

1 AMSCA CRI 028 0010Dues noies -amb Teresa Casas a la dreta- al costat d’un cotxe, els anys 1950 (15.27 Col·lecció de reproduccions de fotografies del llibre L’Abans. Santa Cristina d’Aro. Cessió de Manel Casas Castelló, CRI-028-0010).

Hem de destacar, en l’àmbit creatiu, el fons de la poetessa Elvira Gràcia i la col·lecció de dibuixos de Maria Vicens i Victòria Batet, sense oblidar la documentació relativa a l’escola de nenes de Santa Cristina, documentada des de mitjan segle XIX, integrada dins el fons de l’escola Pedralta, la secció femenina local de FET y de las JONS, o la important tasca exercida pel CREC en el ressorgiment de l’esport femení al nostre municipi.

Grup classe de l’escola de nenes, 1916 (14.16 Col·lecció de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro, 00008. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñon).Retrat d’un grup escolar de nenes a l’escola femenina local, l’any 1916 (14.16 Col·lecció de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro. Recull d’imatges de Gerard Bussot i Liñón, 00008).

Alhora, dins la tasca de difusió local, en la darrera dècada també han vist la llum diferents publicacions que tracten sobre el paper de la dona en la societat cristinenca.

El primer, realitzat amb el Punt d'Igualtat (2010) és 'Dones de Santa Cristina d'Aro, dones valentes. Testimonis de la guerra i postguerra'. Aquest documental dona veu a diferents dones cristinenques i posa de manifest la seva aportació transcendental per a la supervivència en temps de guerra.

El podeu veure aquí:

AMSCA 14.16 00198Nenes en la processó religiosa de la Santa Missió, el 24 de gener de 1943 (14.16 Col·lecció de documents gràfics sobre Santa Cristina d’Aro, 00198).

Uns anys més tard, el 2013, va aparèixer el llibret 'Dones amb Valors a Santa Cristina d’Aro', que recopilava semblances biogràfiques de vuit dones nascudes entre 1908 i 1969 i que han destacat per les seves contribucions, realitzades, aproximadament, entre els anys 1940 i 2000.

Podeu accedir a la versió digital a través del següent enllaç:

4 AMSCA CRI 003 0042Dues amigues al castell de Solius: Fina Suñer i Rosita Aimerich, al voltant de l’any 1950 (15.27 Col·lecció de reproduccions de fotografies del llibre L’Abans. Santa Cristina d’Aro. Cessió de Fina Suñer Geronès, CRI-003-0042).

El 2018 es va editar un vídeo, 'Puja al tren de la igualtat', a partir de fotografies històriques (1890-2009) disponibles als tres arxius de la Vall d'Aro relatives al trenet de Sant Feliu de Guíxols a Girona des de la perspectiva del reconeixement del treball femení.

Vegeu-lo a:

Més informació sobre la presència femenina als arxius de les comarques de Girona aquí.