TIPUS DE DOCUMENTS QUE CONSERVEM (SEGONS EL SEU LLENGUATGE)

Apart de tenir la documentació organitzada en fons i col·leccions, dins de cadascuna d’aquestes hi ha documents que es poden distingir per la seva tipologia (en funció de quin sigui el llenguatge amb què ha estat elaborat el document):

• Textuals: documents en què la informació està representada utilitzant un sistema de signes alfabètics o més d’un (mitjançant el text manuscrit, mecanografiat, imprès o projectat), llegibles amb o sense l’ajuda d’una màquina.

• Cartogràfics: documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), amb els quals es pretén representar de manera objectiva la totalitat o una part de la superfície terrestre, de l’esfera celeste o d’un cos celeste, o de qualsevol entitat equiparable, real o irreal. Contenen, per tant, la pretesa representació objectiva de superfícies geogràfiques o astronòmiques (mapes, plànols geogràfics, plànols parcel·laris, cartes marines, portolans, ortofotos, cartes astronòmiques, etc.).

• Icònics: documents en què la informació es presenta mitjançant imatges que representen percepcions subjectives en tant que reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de vista. Inclou dibuixos, cartells, gravats, gràfics, fotografies, etc.

• Audiovisuals: documents en què la informació fixada es pot percebre o reproduir com a imatges amb so que transmeten l’efecte de moviment. Per extensió s’inclouen també les imatges amb moviment sense so incorporat.

Pel que fa a a documents audiovisuals, és interessant aquest vídeo de l’Associació internacional d’Arxius Audiovisuals:
https://www.ccaaa.org/pages/events/2022-World-Day-video.html

• Sonors: documents en què la informació fixada es pot reproduir com a so.

• Tecnogràfics: documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), i amb els quals es pretén representar de manera objectiva estructures (edificis o elements arquitectònics, infraestructures, etc.), artefactes (màquines, estris, peces, etc.), éssers (microorganismes, animals, elements anatòmics, etc.) o objectes (minerals, cristalls, etc.).