Informació històrica sobre el municipi

Us deixem aquí un enllaç del portal de transparència de l'Ajuntament en el qual vam fer un recull de recursos sobre informació històrica del municipi de Santa Cristina d'Aro.

L’1 de gener de 2016, l’Ajuntament va habilitar un portal de transparència dins la seva pròpia pàgina web. Dins del portal, l’Arxiu Municipal va contribuir a omplir 6 dels 128 apartats de que es composava, entre ells, el de “Informació històrica sobre el municipi”.

portal 1