Colles amb dret a percebre subvenció: Publicació Divendres 25 de març
Ordre de Sortida de la rua: Publicació Dijous 31 de març