Gossos

El veterinari ha d'identificar amb un xip el teu gos o gat. Consisteix a implantar a l'animal, de manera fàcil i gens dolorosa, un microxip amb un codi únic. Aquest codi relaciona les dades de l'animal amb les del seu propietari i així, si mai es perd, és més fàcil de recuperar-lo.

Quan compris un animal de companyia, has de demanar que estigui identificat. Es obligació de qui te'l ven o te'l dóna, a més un dret per al propietari i el seu animal.

Els propietaris de gossos i gats els han de censar a l'Ajuntament del municipi on resideixin habitualment. Cal donar d'alta l'animal al cens quan s'adquireix, donar-lo de baixa si canvia de municipi o en cas de defunció i notificar qualsevol canvi relacionat amb les dades de l'animal.

Com els humans, els animals poden patir malalties i algunes d'aquestes poden encomanar-se a l'home.

Per evitar-ho, els animals han d'estar ben atesos i sotmesos regularment a un control veterinari.

Davant de qualsevol dubte o problema, demana sempre consell al teu veterinari.

Un augment massiu de gossos i gats abandonats és un problema que afecta els animals, però també la societat. La solució a  l'abandonament dels animals no és l'acumulació d'aquests, sinó que el més adequat és actuar en origen i controlar els naixements.

L'esterilització és la solució a la cria incontrolada dels animals domèstics. Esterilitzant els animals evitem el naixement d'animals no desitjats que en moltes ocasions acaben abandonats.

Si ets propietari d'un gos de raça considerada potencialment perillosa, és important que tramitis la tinença d'una llicència a l'Ajuntament.

Es consideren gossos potencialment perillosos els de les races següents o encreuaments d'questes races: Bullmastif, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Terrier de Staffordshire americà, Staffordshire bull terrier, Tosa japonès i Akita Inu.

Hi ha una sèrie d'aspectes molt bàsics i fàcils de complir que cal tenir en compte per tal de millorar la convivència entre els ciutadans:

  • Sempre que traguem el gos, l'hem d'acompanyar i portar-lo amb corretja.

  • Cal recollir els seus excrements tant si els fa al paviment com a l'herba.

  • Cal tenir especial cura en parcs i espais de joc infantil, portant l'animal lligat i evitant que embruti la zona.

  • Hem de procurar que l'animal no molestí el veïnat.

Pots descarregar la sol·licitud per la tinença d'animals, emplenar-la i portar-la a l'ajuntament amb la documentació necessària en funció de l'animal i de la raça. La documentació que cal presentar en cada cas també es troba inclosa en el fitxer.

Pots consultar la  ordenança municipal de tinença d'animals domèstics en aquest enllaç.