Educació viària

ImatgePLSC

 

La mobilitat forma part de les nostres vides. La majoria de les coses que es fan al dia a dia impliquen desplaçament. Anar a escola, a la feina, a comprar, fer excursions, passejar, fer esport. Moure's és inevitable i alhora positiu, ja que ens permet desenvolupar activitats i relacionar-nos amb la resta de persones. Però estem en una societat complexa i en canvi constant, això fa que la normativa d'ensenyament en educació infantil, primària i secundària sigui molt àmplia. Aquesta normativa pretén donar resposta a la necessitat de formar les noves generacions en hàbits i valors que ajudin a ampliar la consciència cívica i ciutadana.

La formació d'aquestes relacions i la seguretat a les vies públiques, s'aconsegueix a través de l'Educació Viària, un eix transversal que ens permet no només aprendre una sèrie de normes i senyals de trànsit per circular-hi millor, sinó promoure un canvi de mentalitat, assolir un model de mobilitat sostenible, que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte davant la resta de ciutadans.

És per aquest motiu que des de la policia local d’aquesta localitat s’aposta per l’educació viària.

Podeu trobar material didàctic a les següents adreces:

Servei Català de Trànsit

Dirección General de Tráfico