Alta de dades al Registre Municipal d'Entitats

La inscripció al Registre Municipal d'Entitats és voluntària i es pot fer en qualsevol moment, un cop s'hagi fet el tràmit de creació de l'entitat.

Aquesta és la documentació que ha de presentar una associació de nova creació a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per tal que es pugui beneficiar de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme (Art. 31 de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, d'Associacions).

Per a fer-ho cal que es presenti la instància d'alta d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu a l'ellaç adjunt, degudament omplerta, al Registre General d'entrada de l'Ajuntament juntament amb els documents acreditatius que es sol·liciten i la fitxa de les dades de l'entitat degudament omplerta.

Per a omplir la instància d'alta d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ