CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 29 JUNY


Avui dimarts 29 de juny de 2021, a les 20:30 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal, presencialment a l'Espai Ridaura.

Abans, però, es duran a terme els següents actes:
20:10 h - Lectura d’un manifest en rebuig dels assassinats masclistes que hi ha hagut aquest any 2021.
20:20 h - Lectura del manifest amb motiu del dia de l’alliberament LGTBI.

Seguidament tindrà lloc el Ple.

L'ordre del dia és el següent:

1. Acta de la sessió del Ple ordinari, de data 25 de maig de 2021.- Lectura i aprovació.
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement
3. Sentència i interlocutòries.- Coneixement
4. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 09/2021. Aprovació inicial.
5. Proposta d'aprovació de la modificació número 2 de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per a l'exercici.
6. Proposta de les festes locals per al 2022. Establiment.
7. Proposta d'aprovació del II Pla d'Igualtat i el II Protocol de Prevenció i Abordatge de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro pels anys 2021-2025.
8. Proposta d'aprovació de la moció de rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malversació de caudals públics, pels fets ocorreguts a Catalunya derivats del procés separatista.
9. Proposta d'aprovació de la moció en relació als atropellaments d'avifauna en el tram C-65 que transcorre pel municipi de Santa Cristina d'Aro.
10. Proposta d'aprovació de la moció de suport a l'Amnistia.
11. Proposicions urgents.
12. Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a l'Espai Ridaura a les 20:30 h, o bé seguir-lo per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament:
https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A


Facebook

Instagram

Twitter