AFECTACIONS MOBILITAT VI TRIATLÓ COSTA BRAVA


Aquest diumenge, 2 d'octubre, se celebra la VI edició del Triatló Costa Brava, el pas ciclista del qual passarà pel nostre terme municipal.

Atès que aquesta activitat suposa una alteració del règim habitual de circulació, s'han establert les següents alternatives per millorar el desplaçament de les persones del municipi:

- Pas alternatiu a la cruïlla del C/ Teulera amb C/ Pere Gironès i a la cruïlla del C/ Teulera amb C/ Ridaura. La Policia Local controlarà l'accés per poder travessar amb seguretat quan no hi hagi ciclistes a la via.
- Via compartida entre vehicles i esportistes des de la rotonda de la Opel fins a la de Solius.
- Tram neutralitzat des de la rotonda de la Opel fins a la Urbanització Bell-lloc per tal que els vehicles puguin circular en direcció a Santa Cristina.
- Via compartia entre vehicles i esportistes des de Sant Miquel d'Aro fins al nucli de Romanyà. Des d'allà els vehicles podran desplaçar-se en direcció a Santa Cristina o a Platja d'Aro.
- Els vehicles de Vall Repòs podran sortir en direcció a Calonge.

L'afectació municipal serà de 07:30 h a 12:30 h, aproximadament.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Policia Local de Santa Cristina d'Aro al telèfon 972 83 82 82.


triathlon g83e6b756d 1280