Concurs de cartells de Carnaval


L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert la convocatòria per al concurs de cartells de Carnaval 2023.

- Pot presentar‐se al concurs qualsevol persona física major de 16 anys.
- Els treballs presentats han de ser individuals i es poden presentar fins a un màxim de 2 treballs per persona.

El termini per presentar sol·licituds és a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, prevista pel dilluns 23 de gener, i fins al 27 de gener de 2023 a les 13:30 h a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Plaça Catalunya, 1).

La quantia del premi és de 300 euros.

Per a més informació sobre les característiques dels treballs i la presentació de la sol·licitud: https://santacristina.cat/subvencions/11205-concurs-de-cartells-de-carnaval-2023.html


Concurs de cartells de Carnaval