RESUM PLE ORDINARI PRESENCIAL 26 JULIOL


Ahir dimecres, 26 de juliol de 2023, es va dur a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de juliol, de manera presencial a les 20:00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Podeu visualitzar la sessió de manera íntegra al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Vj2a0SROpyY

A l'inici del Ple, es va llegir i aprovar l'acta de la sessió del Ple extraordinari de data 17 de juny de 2023, així com l'acta de la sessió del Ple extraordinari de data 27 de juny de 2023. Seguidament, la secretària accidental va donar coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les sentències i interlocutòries.

A continuació, es va llegir la proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Aigües de la Costa Brava, que es va aprovar per unanimitat. També es van aprovar per unanimitat les quatre següents propostes: de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes; d’aprovació de la delegació de competències a la Junta de Govern Local per a l’aprovació dels preus públics; d’aprovació de la delegació de competències a la Junta de Govern Local en matèria de sancions per la tinença de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt greus; i la d’aprovació del nomenament de representant de la corporació al CILMA.

Posteriorment, es va llegir la novena proposta, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 16/2023, la qual es va aprovar amb 11 vots a favor (Tots x SCA, Guanyarem, Junts i PSC) i 2 abstencions per part del grup d'ERC.

La desena proposta, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 17/2023, també es va aprovar amb 11 vots a favor (Tots x SCA, ERC, Junts i PSC) i 2 abstencions per part del grup de Guanyarem.

Les següents cinc propostes també van ser aprovades per unanimitat: Proposta d’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions (11); Proposta d’aprovació de les bases de subvencions a entitats esportives per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars (12); Proposta d’aprovació de les bases de subvencions a les persones amb vulnerabilitat econòmica titulars d’un bé immoble al municipi de Santa Cristina d’Aro (13); Proposta d’aprovació de les bases de subvencions a les entitats que realitzen accions de caire social al municipi de Santa Cristina d’Aro (14); i Proposta d’aprovació de les bases de subvencions per activitats festives d’associacions de veïns de nuclis descentralitzats de Santa Cristina d’Aro (no EUC’s) (15).

La setzena proposta, d’aprovació de la modificació núm. 3 de la plantilla i relació de llocs de treball, es va aprovar amb 11 vots a favor (Tots x SCA, Guanyarem, Junts i PSC) i 2 abstencions per part del grup d'ERC.

Tant la proposta 17, d’acceptació de renúncia de reconeixement de compatibilitat laboral, com la proposta 18, d’aprovació d’una sol·licitud de compatibilitat laboral, van ser aprovades per unanimitat.

Tot seguit, la proposta 19, d’establiment de les festes locals per a l’any 2024, es va aprovar amb 11 vots a favor (Tots x SCA, Guanyarem, Junts i PSC) i 2 abstencions per part del grup d'ERC.

En darrer lloc, la vintena proposta, d’aprovació de la moció d’adhesió a l’aliança educació 360 – educació a temps complet, es va aprovar per unanimitat dels regidors i regidores que conformen govern i oposició.

No hi va haver proposicions urgents, però sí precs i preguntes per part de l'Oposició.

Per part del grup d'ERC, es van fer precs sobre la restauració de les jardineres del Golf, el ferm del pavelló i la reparació de les voreres malmeses. També van realitzar preguntes sobre l'estat de la licitació del grup de teatre juvenil i social, la situació laboral de la cap de la Policia Local habilitada i les retencions del cap de setmana al municipi.

Per part de Guanyarem, van fer un prec en què demanaven que les atraccions dels firaires es quedessin durant tota la Festa Major perquè, el darrer dia, van recollir abans d'hora. També van preguntar si s'estava controlant el consum d'aigua del veïnat del municipi, apostant per un control que faciliti a l'ACA aplicar les sancions pertinents a qui estigui duent a terme incompliments de la normativa.

Per part de Junts, en Jaume Quintana va felicitar l'equip de govern per la gestió de la Festa Major i, en concret, va agrair la col·laboració en l'organització de la cursa popular. En darrer lloc, també va pregar perquè, l'any vinent, s'asseguri que les atraccions dels firaires no recullin abans de la finalització total de la Festa Major.

Finalment, per part del PSC, la seva representant Marta Poyatos va fer dos precs i dues preguntes. Va pregar perquè es fes una acollida als regidors i regidores de l'ajuntament en aquesta nova legislatura, i va demanar que es posi a disposició d'aquests/es eines de transparència que puguin consultar a través de la implantació de noves tecnologies que ho facilitin. D'altra banda, va preguntar per què l'Idilic Festival s'havia traslladat de Castell d'Aro a Sant Feliu de Guíxols en comptes de Santa Cristina d'Aro (on s'havia plantejat en un inici), i si es recuperaria la Via Ferrada del municipi.

El Ple es va donar per finalitzat al voltant de les deu del vespre.

Us recordem que podeu assistir de manera presencial als propers plens o bé seguir-los en directe a través del canal de Youtube del consistori: https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A