caenfrdeitptrues

PLE MUNICIPAL DIMARTS 28 DE JULIOL

Dimarts 28 de juliol se celebrarà el Ple Ordinari de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Un Ple que se celebrarà de forma presencial a l'Espai Ridaura a les 20.30h

ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la sessió anterior.- Lectura i Aprovació.
2. Resolucions de l’alcaldia.- Coneixement
3. Sentències i Interlocutòries.- Coneixement
4. Proposta de moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans de Santa Cristina-Partido de la ciutadania, per la instal·lació d'una càmera a l'entrada de la deixalleria municipal
5. Proposta de moció presentada pel Grup Municipal de Guanyarem, per a la creació d'una comissió al Congrés de Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles.
6. Proposta de moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple i la visibilitat d'aquests plens de l'Ajuntament de
Santa Cristina d'Aro.
7. Proposicions Urgents.
8. Precs i Preguntes
11. Proposicions urgents
12. Precs i preguntes

Twitter

Facebook Ajuntament