Hisenda

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació d'IBI per a habitatges de protecció oficial.docx)Sol·licitud bonificació d'IBI per a habitatges de protecció oficial.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació d'IBI per família nombrosa o monoparental assimiliada nombrosa.docx)Sol·licitud bonificació d'IBI per família nombrosa o monoparental assimiliada nombrosa.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de l'escola bressol per família nombrosa o monoparental.docx)Sol·licitud bonificació de l'escola bressol per família nombrosa o monoparental.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per eliminació o substitució del CFC, vehicles híbrids o elèctrics.docx)Sol·licitud bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per eliminació o substitució del CFC, vehicles híbrids o elèctrics.docx[ ]39 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de la taxa per al servei de recollida d'escombraries.docx)Sol·licitud bonificació de la taxa per al servei de recollida d'escombraries.docx[ ]70 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació del servei de casal per a família nombrosa o monoparental.docx)Sol·licitud bonificació del servei de casal per a família nombrosa o monoparental.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació per a famílies amb més d'un fill matriculat a l'escola bressol.docx)Sol·licitud bonificació per a famílies amb més d'un fill matriculat a l'escola bressol.docx[ ]70 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació per a vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 30 anys inscrits en una associació de vehicles històrics.docx)Sol·licitud bonificació per a vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 30 anys inscrits en una associació de vehicles històrics.docx[ ]39 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació taxa escombraries per targeta deixalleria.docx)Sol·licitud bonificació taxa escombraries per targeta deixalleria.docx[ ]69 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud canvi d'adreça fiscal.docx)Sol·licitud canvi d'adreça fiscal.docx[ ]76 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud certificat de dades del padró d'IBI.docx)Sol·licitud certificat de dades del padró d'IBI.docx[ ]70 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud certificat de pagament de tributs municipals.docx)Sol·licitud certificat de pagament de tributs municipals.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'exempció d'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb discapacitat.docx)Sol·licitud d'exempció d'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb discapacitat.docx[ ]73 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts.docx)Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts.docx[ ]69 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud devolució parcial d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.docx)Sol·licitud devolució parcial d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.docx[ ]72 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud domiciliació bancària per tributs municipals.docx)Sol·licitud domiciliació bancària per tributs municipals.docx[ ]61 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud pagament únic d'IBI i escombraries.docx)Sol·licitud pagament únic d'IBI i escombraries.docx[ ]77 kB

Facebook

Instagram

Twitter